Aplikacja GUI - KDPW_CCP

Aplikacja GUI

Aplikacja internetowa (GUI) dedykowana dla uczestników rozliczających KDPW_CCP umożliwia przeglądanie podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.

Aktualnie udostępnione zostało przeglądanie:

  • konta rozliczeniowe i ich atrybuty, w tym numerów klasyfikacyjnych klientów (NKK), 
  • pozycje rozliczeniowe w papierach wartościowych i w instrumentach pochodnych, 
  • wysokość limitu transakcyjnego dla transakcji z rynku regulowanego i ASO, 
  • informacje dotyczących rozliczenia sesji kompensacyjnej na OTC, 
  • informacje dotyczące wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP i prognozowanych pożytków z tych środków,
  • składanie ofert w ramach procedury zakupu na otwartym rynku, 
  • składanie ofert transakcji repo w ramach obsługi niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

Warunkiem korzystania z aplikacji GUI jest posiadanie przez zainteresowane osoby konta dostępowego w ramach jednolitego systemu dostępowego w KDPW. W celu uzyskania dostępu do usługi KDPW_CCP w ramach aplikacji GUI konieczne jest zaakceptowanie warunków dostępowych, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wypełnienie odpowiedniego formularza w aplikacji służącej do zarządzania kontem dostępowym i potwierdzenie posiadanego upoważnienia do działania w imieniu podmiotu (uczestnika rozliczającego), którego reprezentuje osoba wypełniająca formularz. Jeżeli uczestnik KDPW_CCP jest jednocześnie uczestnikiem KDPW i posiada już konto dostępowe do aplikacji internetowych KDPW objętych jednolitym systemem dostępowym, aby uzyskać dostęp do usług KDPW_CCP, będzie on zobligowany do wykonania powyższych czynności. 

W przypadku uczestników KDPW_CCP pozyskanie profilu „Podstawowe usługi KDPW_CCP” będzie wystarczającym, aby uzyskać dostęp do podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. 
 

Wnioskowanie o dostęp do Aplikacji GUI