Regulamin Rozliczeń
Transakcji
(obrót zorganizowany)

stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r., obowiązuje z uchwałami: nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 23/325/18 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 6/353/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 8/355/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 57/404/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.).

Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(pkt 2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r.,
 • nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r.,
 • nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.,
 • nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r.,
 • nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.,
 • nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.,
 • nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r.,
 • nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 53/400/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 14/422/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 59/467/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 6/489/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 51/534/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 2/546/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 24/568/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 10/589/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 19/598/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
 • nr 10/619/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks

(pkt 3.1.1.3 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 31 października 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.

Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r.,
 • nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 55/402/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 16/424/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 61/469/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 8/491/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 52/535/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 3/547/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 25/569/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r,
 • nr 11/590/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 20/599/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
 • nr 11/620/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(pkt 2.1., pkt 3.1.1.1, pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 31 października 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami:

 • nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.,
 • nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 54/401/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 15/423/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 60/468/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 7/490/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 53/536/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 4/548/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 26/570/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 12/591/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 21/600/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.,
 • nr 12/621/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach

(pkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2024 r.

Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 50/397/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 12/420/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 57/465/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 4/487/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 54/537/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 5/549/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 27/571/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 13/592/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 22/601/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.,
 • nr 13/622/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym

(pkt 2.1.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2024 r.

Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 52/399/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 13/421/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 58/466/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 5/488/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 55/538/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 6/550/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 28/572/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 14/593/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 23/602/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.,
 • nr 14/623/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.
Czasowe obniżenie opłat za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe

(pkt 3.1.1.4, pkt 3.1.1.4.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 października 2019 r. do 31 października 2024 r.

Uchwała nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., zmieniona uchwałami:

 • nr 17/425/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 62/470/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 9/492/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 56/539/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 7/551/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 29/573/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 15/594/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 24/603/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.,
 • nr 15/624/24 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
W dniu 1 stycznia 2024 roku weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października 2023 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 26/605/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.

Przyjęte zmiany w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), dotyczą opłaty w zakresie zarządzania i administrowania środkami wnoszonymi przez uczestników rozliczających w ramach depozytów zabezpieczających oraz wpłat do właściwych funduszy.

Zmiany polegały na wprowadzeniu:
 1. w przypadku opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających - obniżenia wysokości opłaty zmiennej z 20% na 18% wypracowanych na rzecz uczestników pożytków z zarządzania zabezpieczeniami;
 2. w przypadku opłaty naliczanej od środków pieniężnych wniesionych w euro:
 • jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest dodatnia albo wynosi zero – uczestnicy będą wnosili opłaty stanowiące równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, stawki w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota opłaty nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy;
 • jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny jest ujemna – opłata w Tabeli Opłat bez zmian.


W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2023 r., w dniu 1 marca 2023 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) dokonane uchwałą Nr 35/579/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r. Ww. zmiany nastąpiły w załączniku nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) - „Tabela Opłat” i polegały na: 

 1. Obniżeniu opłat w pkt 2.1. i pkt 2.1.1. Tabeli Opłat
  Zgodnie z obecnym brzmieniem pkt 2.1. Tabeli Opłat opłata z tytułu rozliczenia transakcji (z wyłączeniem innych transakcji, o których mowa w pkt 2.2. i pkt 2.3. Tabeli Opłat) wynosi 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł za rozliczenie jednej transakcji. Uchwałą Nr 35/579/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r., następuje zmniejszenie progu maksymalnego z 2 zł do 1,5 zł. Z kolei wedle obecnego brzmienia pkt 2.1.1. Tabeli Opłat opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,38 zł. Uchwałą Nr 35/579/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r. następuje obniżenie maksymalnego progu od animatorów z 0,38 zł do 0,29 zł.

 2. Obniżeniu opłat w pkt 2.3 Tabeli Opłat
  Zgodnie z obecnym brzmieniem opłata z tytułu rozliczenia transakcji repo jest naliczana od wartości nominalnej transakcji i jest uzależniona od długości trwania transakcji repo i wynosi od 0,0005% dla 1-2 dniowych transakcji do maksymalnie 0,008% dla transakcji od 6 miesięcy do jednego roku. Uchwałą Nr 35/579/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r. stawka opłaty ulega zmianie w ten sposób, że została wyrażona w punktach bazowych (bp) w skali rocznej, a jej wysokość będzie wynikała z iloczynu podstawy naliczenia opłaty, okresu zapadalności transakcji repo/365 oraz stawki opłaty, która będzie wynosiła docelowo 2 bp. Z uwagi jednak na obecną promocję, dokonaną uchwałą Nr 34/578/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r., stawka ta pozostaje nadal obniżona do 1 bp (zgodnie z regulacjami KDPW_CCP S.A. promocyjna obniżka tej opłaty obowiązuje przez czas określony, do 30 czerwca br.).

Obniżenie opłaty z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP

(pkt 2.3 Tabeli Opłat)

Obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 34/578/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP

(pkt 2.3 Tabeli Opłat)

Obowiązywało od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 1/545/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r. zmieniona uchwałą nr 21/565/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 3 czerwca 2022 r.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym oraz decyzją zatwierdzającą zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), w tym w załączniku nr 1 „Tabela Opłat”, dokonane uchwałą Nr 14/497/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2021 r. (z uwzględnieniem jej zmiany dokonanej uchwałą Nr 48/531/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r. oraz 8/552/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., a także w związku z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających oraz zatwierdzenia zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), polegające na uwzględnieniu w obliczeniach depozytów zabezpieczających dodatkowych komponentów całkowitego ryzyka, tj. ryzyka korelacji (WWR - wrong way risk) oraz ryzyka płynności i koncentracji (LCR - liquidity and concentration risk), dokonanych uchwałą Nr 53/461/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r.(zmienionej uchwałą Nr 70/478/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia z dnia 9 października 2020 r.).

Zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) nastąpiły przede wszystkim w celu:

 • rozpoczęcia rozliczeń transakcji warunkowych repo, zawieranych w obrocie zorganizowanym. KDPW_CCP S.A. przyjmuje do rozliczeń klasyczne transakcje repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe (SPW) rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem obligacji indeksowanych. Transakcje repo są objęte dotychczasowym systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji organizowanym przez KDPW_CCP S.A. od momentu przyjęcia ich do systemu rozliczeń KDPW_CCP S.A. (czyli transakcje zawierane w obrocie zorganizowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. są objęte dotychczasowym funduszem zabezpieczającym ASO GPW BondSpot). Zgodnie ze zmienioną Tabelą Opłat, opłata naliczana jest od wartości nominalnej transakcji i uzależniona od długości trwania transakcji repo i wynosi od 0,0005% dla 1-2 dniowych transakcji do maksymalnie 0,008% dla transakcji od 6 miesięcy do jednego roku, przy czym w celu promowania usługi nastąpiło promocyjne obniżenie opłaty z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP S.A. do poziomu 25% wyznaczonej zgodnie z tym punktem Tabeli Opłat wartości.
 • dostosowania regulacji w związku z rozpoczęciem rozliczeń transakcji repo. W związku z tym, m.in.:
  • uczestnik rozliczający jest uprawniony do wskazania KDPW_CCP S.A. jako podmiotu, który będzie wykonywał obowiązek raportowania o transakcjach repo. Raportowanie o tych transakcjach odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012;
  • właściwy depozyt zabezpieczający naliczany jest odrębnie dla transakcji repo zawieranych w obrocie papierami wartościowymi od innych transakcji;
  • KDPW_CCP S.A. ustala stronę transakcji repo, która w danym dniu, zgodnie z warunkami tej transakcji, odpowiednio, uzyskuje kupon odsetkowy albo jest zobowiązana do przekazania tego kuponu odsetkowego. KDPW_CCP S.A. dokonuje czynności w zakresie dotyczącym kuponu odsetkowego, o ile termin ustalania prawa do otrzymania tego kuponu przypada w okresie począwszy od dnia, w którym następuje rozrachunek transakcji otwierającej w ramach transakcji repo (włącznie z tym dniem), a termin wypłaty tego kuponu zostaje ustalony najpóźniej do dnia rozrachunku transakcji zamykającej w ramach transakcji repo, ustalonym zgodnie z warunkami tej transakcji (z wyłączeniem tego dnia). W związku z tym transakcje repo powinny spełniać te warunki, jeżeli będą miały być rozliczane w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A.;
 • uruchomienia procesu zakupu na otwartym rynku w ramach systemu GUI. KDPW_CCP S.A. podejmuje w ramach tego procesu działania w celu nabycia papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji dotkniętej, której rozrachunek został zawieszony, poprzez zawarcie transakcji odkupu tych papierów wartościowych. KDPW_CCP S.A. przeprowadza ten proces w terminie, odpowiednio, czterech dni roboczych po zamierzonej dacie rozrachunku tej transakcji (w przypadku, gdy przedmiotem tej transakcji są akcje) albo siedmiu dni roboczych po zamierzonej dacie rozrachunku tej transakcji (w przypadku, gdy przedmiotem tej transakcji są papiery wartościowe inne niż akcje). Jeżeli nie uda się przeprowadzić zakupu na otwartym rynku lub zakup taki nie jest możliwy, uczestnik dotknięty naruszeniem może wystąpić do KDPW_CCP S.A. z wnioskiem o odroczenie przeprowadzenia zakupu na otwartym rynku do stosownego, późniejszego terminu obliczonego zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz.U. UE L 230 z 13 września 2018 r., str. 1). KDPW_CCP S.A. przeprowadza proces zakupu na otwartym rynku przede wszystkim w drodze tzw. „aukcji” (czyli przesyłając do uczestników rozliczających propozycję nabycia papierów wartościowych w ramach systemu GUI). Dostawa nabytych papierów wartościowych następuje w terminie, odpowiednio, czterech dni roboczych po zamierzonej dacie rozrachunku tej transakcji (w przypadku, gdy przedmiotem tej transakcji są akcje) albo siedmiu dni roboczych po zamierzonej dacie rozrachunku tej transakcji (w przypadku, gdy przedmiotem tej transakcji są papiery wartościowe inne niż akcje). Jeżeli zakup na otwartym rynku nie będzie możliwy lub nie uda się przeprowadzić zakupu na otwartym rynku, KDPW_CCP S.A. ustala i pobiera rekompensatę od uczestnika naruszającego oraz dokonuje jej wypłaty uczestnikowi dotkniętemu naruszeniem. Rekompensata stanowi jednocześnie świadczenie zastępcze wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  Jeżeli zakup na otwartym rynku nie jest możliwy lub nie uda się przeprowadzić zakupu na otwartym rynku, KDPW_CCP S.A. ustala i pobiera rekompensatę od uczestnika naruszającego i dokonuje jej wypłaty uczestnikowi dotkniętemu naruszeniem. Rekompensata stanowi jednocześnie świadczenie zastępcze wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • doprecyzowania przepisów Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z naliczeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r. z późn. zm.), w ramach procesu obsługi zawieszenia rozrachunku transakcji;
 • wprowadzenia mechanizmu dodatkowej ochrony kupującego. W związku z tym uczestnik rozliczający, który jest odpowiedzialny za zawieszenie rozrachunku transakcji, będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego, w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), tytułem utraconej przez uczestnika dotkniętego naruszeniem lub jego klienta korzyści majątkowej, jaką osiągnąłby w wyniku wykonania prawa majątkowego z papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji dotkniętej, o ile, m.in., wykonanie tego prawa następowało w bezpośrednim związku z tzw. opcjonalnym zdarzeniem korporacyjnym (zdarzenie, inne niż Walne Zgromadzenie, takie jak wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, albo opcjonalny podział zysku). Warunkiem skorzystania z dodatkowej ochrony kupującego będzie dostarczenie we właściwym terminie przez uczestnika rozliczającego stosownego oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym przez KDPW_CCP S.A., o zamiarze wykonania przez niego lub jego klienta prawa majątkowego z papierów wartościowych w związku z tym opcjonalnym zdarzeniem korporacyjnym i skorzystania z dodatkowej ochrony kupującego (jeżeli wykonanie tego prawa wymaga wyrażenia przez niego lub jego klienta woli skorzystania z niego, a on lub jego klient ma taki zamiar). Jeżeli uczestnik rozliczający nie złoży w/w oświadczenia, oznacza to, że on lub jego klient rezygnują z dodatkowej ochrony kupującego, a KDPW_CCP nie będzie zobowiązany do wykonania świadczenia tytułem utraconej korzyści majątkowej w związku z danym opcjonalnym zdarzeniem korporacyjnym;
 • wprowadzenia obsługi operacji aukcji w celu zamknięcia pozycji uczestnika naruszającego wynikających z transakcji zawartych w obrocie papierami wartościowymi. Operacja ta będzie przeprowadzana w razie rozwiązania przez KDPW_CCP S.A. z uczestnikiem naruszającym umowy o uczestnictwo w trybie natychmiastowym ze względu na stwierdzenie przypadku naruszenia (defaultu uczestnika). KDPW_CCP S.A. będzie w związku z tym, po rozwiązaniu z uczestnikiem rozliczającym umowy o uczestnictwo w trybie natychmiastowym, przesyłać do pozostałych uczestników rozliczających propozycję otwarcia pozycji, która ma na celu zamknięcie pozycji uczestnika naruszającego (przy czym KDPW_CCP S.A. będzie mógł ograniczyć liczbę uczestników rozliczających, do których przesyła propozycję otwarcia pozycji). Uczestnik rozliczający, który otrzymał propozycję otwarcia pozycji, będzie uprawniony (ale nie zobowiązany) do złożenia do KDPW_CCP S.A. oferty zawarcia transakcji z terminem jej związania do zakończenia operacji aukcji. Po otrzymaniu oferty KDPW_CCP S.A. będzie akceptował warunki otrzymanej oferty zawarcia transakcji, wysyłając następnie zlecenie rozrachunku do izby rozrachunkowej w celu rozrachunku transakcji, albo odrzuci ofertę;
 • dostosowania zakresu podejmowanych przez KDPW_CCP S.A. działań w przypadku niewypłacalności uczestnika rozliczającego. Przede wszystkim dostosowano przepisy w związku z zamiarem rozpoczęcia rozliczeń transakcji repo, wprowadzeniem procesu zakupu na otwartym rynku oraz operacji aukcji, a także w związku z zobowiązaniem do wypłaty rekompensaty, zwrotu różnicy w cenie papierów wartościowych bądź świadczenia pieniężnego z tytułu zastosowania dodatkowej ochrony kupującego;
 • wprowadzenia komunikacji z uczestnikami rozliczającymi za pośrednictwem systemu GUI jako obowiązkowej w przypadkach określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Jest to komunikacja dodatkowa, która docelowo ma być wykorzystywana przez uczestników w zakresie określonych czynności w systemach rozliczeń;
 • zapewnienia przez płatników realizacji płatności na rzecz uczestników rozliczających w czasie dostępności systemów, w ramach których ta funkcja jest realizowana;
 • modyfikację w zakresie opłat określonych w Tabeli Opłat. Poza opłatą za rozliczenie transakcji warunkowych repo i jej obniżeniem w promocji (informacja powyżej), zmiany w katalogu opłat były związane, m.in., z obsługą zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych oraz zastosowaniem mechanizmu dodatkowej ochrony kupującego. W szczególności opłaty związane z obsługą zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych będą po zmianie wynosiły 1000 zł (w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku nie przekracza 5.000.000 zł) lub 2500 zł (w przypadku, jeżeli wartość niezrealizowanego rozrachunku wynosi od 5.000.000 zł;
 • wprowadzenia zmian w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających. W ramach właściwego depozytu zabezpieczającego zostało wprowadzone naliczanie wymagania związanego z występowaniem ryzyka z tytułu tzw. wrong way risk oraz z tytułu koncentracji i płynności tzw. Liquidity and Concentration (LCR). Jednocześnie następiła rezygnacja z mechanizmu obliczania koncentracji pozycji i określania limitów koncentracji. W/w naliczenia będą prowadzone na bieżąco, na poziomie konta rozliczeniowego, odrębnie dla pozycji kasowych i terminowych. W związku z powyższym wielkość właściwego depozytu zabezpieczającego wymaganego od uczestnika rozliczającego będzie wyznaczana przy wykorzystaniu parametrów ryzyka ustalanych zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) w odniesieniu do jego ekspozycji i będzie obejmowała następujące części składowe:
  • wymaganie mające na celu pokrycie potencjalnej przyszłej ekspozycji uczestnika w następstwie stwierdzenia po jego stronie przypadku naruszenia (depozyt zabezpieczający SPAN®),
  • wymaganie mające na celu odzwierciedlenie aktualnej ekspozycji uczestnika wynikającej z faktycznych zmian cen rynkowych (wyrównanie do rynku),
  • wymaganie mające na celu pokrycie ryzyka wynikającego z płynności instrumentów finansowych oraz koncentracji pozycji w zakresie dotyczącym ekspozycji uczestnika (tzw. Liquidity and Concentration), oraz
  • wymaganie mające na celu pokrycie ryzyka wynikającego z korelacji między ekspozycją uczestnika a jego ryzykiem kredytowym (tzw. Wrong Way Risk).

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2021 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 49/532/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

Przyjęte zmiany nastąpiły w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i dotyczą opłat z tytułu zarządzania i administrowania środkami wnoszonymi przez uczestników rozliczających w ramach depozytów zabezpieczających oraz wpłat do właściwych funduszy. Przedmiotowa zmiana miała na celu wprowadzenie takiej konstrukcji opłaty, która stanie się uniwersalna bez względu na sytuację makroekonomiczną i poziom stóp procentowych. W związku z tym konstrukcja i wysokość opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających została zmodyfikowana w ten sposób, że składa się z części stałej naliczanej od wartości złożonych zabezpieczeń w środkach pieniężnych, będącej wynikiem iloczynu 0,07% (jest to obniżka z poziomu 0,1% kwartalnie) i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, a także z części zmiennej w wysokości 20% wypracowanych na rzecz uczestników pożytków z zarządzania zabezpieczeniami. Z kolei w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, nastąpiło obniżenie stawki opłaty z 0,1% na 0,07% kwartalnie.

Obniżka opłat za uczestnictwo w typie uczestnictwa „uczestnik nierozliczający”. Opłata ta za rok 2021 wynosiła 5000 zł, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło w pierwszym półroczu 2021 roku - opłata za ten rok pobierana była w pełnej wysokości obniżonej stawki (5000 zł), a jeśli w drugim półroczu 2021 roku - opłata ta jest pobierana w ½ wysokości obniżonej stawki (2500 zł).
(pkt 1.1 Tabeli Opłat)
Uchwała nr 12/495/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.
(ppkt 4.3 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 32/515/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami będącymi papierami wartościowymi wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych (pkt 4.1 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 10/493/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., zmieniona Uchwałą nr 30/513/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych (pkt 4.3 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 27/435/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami będącymi papierami wartościowymi wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych (pkt 4.1 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 63/471/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.

1 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 7/415/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r. (z późn. jej zm. dokonanymi uchwałą Nr 52/460/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Nr 71/479/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 9 października 2020 r.), które miały na celu:

 • wprowadzenie do regulacji dodatkowego sposobu komunikacji elektronicznej (system GUI), który będzie miał na celu nie tylko zapewnienie uczestnikowi dodatkowego dostępu do systemu rozliczeń, ale również będzie umożliwiał składanie w formie elektronicznej określonych w ramach tego systemu informacji i oświadczeń, o których mowa w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie, w szczególności takich, jak dyspozycje otwarcia i zamknięcia kont rozliczeniowych, dyspozycje dotyczące zabezpieczeń oraz docelowo dyspozycje dotyczące transferów pozycji. System GUI w proponowanej formie (tj. zawierający powyższe funkcjonalności) zostanie uruchomiony wraz z wejściem w życie nowego porozumienia regulującego zasady funkcjonowania tego systemu. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie przekazana z niezbędnym wyprzedzeniem w odrębnym komunikacie. System SWI będzie nadal funkcjonował jako system obowiązkowy do komunikacji z uczestnikami, natomiast system GUI, zawierający funkcjonalności określone w regulacjach KDPW_CCP, będzie opcjonalny. System GUI w proponowanej formie będzie obsługiwany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
 • wprowadzenie zapisów regulujących zasady komunikacji w sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wystąpienia awarii, bądź innych istotnych zagrożeń, jak na przykład obecne zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym dopuszczalne będzie odstępstwo w takich sytuacjach od formy wymaganej w określonych przepisach Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie dla dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, które będzie mogło jednak nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą KDPW_CCP i uczestnika. Zarząd KDPW_CCP S.A. będzie też mógł w drodze uchwały określić przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI, systemu GUI lub w formie pisemnej;
 • wprowadzenie zapisów zapewniających możliwość wykorzystania w procesie obsługi niewypłacalności podmiotu, będącego uczestnikiem rozliczającym więcej niż jednego systemu rozliczeń organizowanego przez KDPW_CCP, nadwyżek, które:
  • pozostały po rozliczeniu jego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w innym systemie organizowanym przez KDPW_CCP,
  • stanowią jego środki własne, oraz
  • zostały przez niego wcześniej wniesione w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich transakcji rozliczanych przez tego uczestnika lub transakcji zawartych i rozliczanych na jego własny rachunek.

  W takim przypadku KDPW_CCP powinien, zgodnie z zaleceniem ESMA, bez przeszkód wykonać zobowiązania wynikające z rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu również w/w środków własnych uczestnika, a nie dokonywać ich zwrotu i wykorzystywać wpłaty pozostałych uczestników, które zostały przez nich wniesione do danego funduszu. Dlatego też zasadne jest, aby środki te stanowiły środki każdego z systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji. W tym celu nadwyżki te z dniem ich wniesienia na właściwy rachunek prowadzony na rzecz KDPW_CCP będą stanowiły jednocześnie zabezpieczenie finansowe wniesione do każdego z systemów tytułem wstępnego depozytu rozliczeniowego;

 • wprowadzenie innych zmian mających w szczególności charakter porządkowy.

W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie zmiany do: Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 maja 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 6/414/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r.

Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z planowanym uruchomieniem przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie obligacjami skarbowymi, który będzie organizowany przez BondSpot S.A. jako alternatywny system obrotu.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany do: Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 czerwca 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 25/433/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i dotyczą:

 • w przypadku opłaty z tytułu zarządzania i administrowania środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami pieniężnymi wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro), zmiany progu minimalnego dla tej opłaty,
 • w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, obniżenia stawki opłaty z 0,2% na 0,1% kwartalnie przy jednoczesnej rezygnacji z maksymalnych oraz minimalnych ograniczeń kwotowych.

Jednocześnie, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 r. uchwałą nr 27/435/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dniem wejścia w życie zmian Tabeli Opłat, w brzmieniu określonym w uchwale Nr 25/433/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o której mowa w ppkt 4.3. Tabeli Opłat, w ten sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w wysokości 100 % tego przychodu.

Czasowe zwolnienie z opłat: za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe i transfer pozycji w tych kontraktach, a także za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR i transfer pozycji w tych kontraktach (pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.1.3.1 Tabeli Opłat)

Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Uchwała nr 7/354/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 51/398/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do:
 1. Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 44/346/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 46/393/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.
 2. Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 45/347/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 40/387/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
 3. Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, które mają na celu dostosowanie tej regulacji do zmian w Regulaminie funduszu rozliczeniowego i polegają m.in. na wprowadzeniu procesu codziennej aktualizacji wpłat uczestników. Projekt Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:

 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
 • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
 • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.