Certyfikaty A2A - KDPW_CCP

Certyfikaty A2A

Modernizacja obsługi certyfikatów dostępowych w obszarze komunikacji A2A

Prace w obszarze wykorzystania certyfikatów elektronicznych do komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi w modelu A2A mają na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez Grupę KDPW do świadczenia usług oraz ujednolicenie komunikacji A2A w ramach wszystkich usług.

Zmodernizowany zostanie obszar wydawania oraz wykorzystania certyfikatów elektronicznych do uwierzytelnienia się systemów do komunikacji opartej o kolejki MQ.

Przewiduje się:
  • odejście od imiennego charakteru certyfikatów,
  • ujednolicenie budowy certyfikatów (w szczególności wprowadzenie jednolitych algorytmów kryptograficznych)
  • ujednolicenie miejsca przechowywania certyfikatów,
  • ujednolicenie sposobu wykorzystania certyfikatów we wszystkich usługach Grupy KDPW.
Proces wnioskowania o wydanie certyfikatu będzie realizowany poprzez aplikację w ramach Portalu usług - online.kdpw.pl, w oparciu o klucz prywatny generowany bezpośrednio przez wnioskującego. Dodatkowo, wprowadzone zostaną jednolite zasady związane z segregacją usług w ramach komunikacji A2A, ujednoliceniem nazewnictwa w obszarach konfiguracji kolejek oraz zarządzaniem dostępem do środowisk testowych.

Zmiany wprowadzane będą w dwóch etapach:
  • w maju 2023 r. wdrożone zostały zmiany w komunikacji A2A w zakresie usług Repozytorium Transakcji EMIR i SFTR oraz ARM (z wyjątkiem komunikacji realizowanej w ramach SWI), a także w usłudze LEI
  • na koniec 2024 r. modernizacją objęta zostanie komunikacja SWI, czyli obszar usług dla uczestników bezpośrednich KDPW (w tym także w ramach usług ARM oraz Systemu Rekompensat) oraz uczestników rozliczających KDPW_CCP.
W ramach zmian, poza przeniesieniem w obszar usług SWI modelu wprowadzonego etapem pierwszym projektu, na poziomie GK KDPW wprowadzona zostanie separacja w zakresie uwierzytelniania do komunikacji MQ w KDPW oraz KDPW_CCP. Oznaczać to będzie konieczność wystąpienia o odrębny certyfikat celem ustanowienia komunikacji A2A z KDPW_CCP. Nastąpi również zmiana protokołu ESDK polegająca na odstąpieniu od weryfikacji podpisu cyfrowego przekazywanych komunikatów. Całość oznaczać będzie także zmiany w zakresie odejścia od dotychczasowego modelu porozumień bilateralnych oraz Regulaminu SWI.