Wprowadzane zmiany

W związku ze zmianami wprowadzanymi do zapisów Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), o których mowa w zakładce Dla uczestnika/Regulaminy usług/Regulamin rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), z dniem 16 lipca 2024 r. wejdą w życie zmiany w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), które zostały dokonane uchwałą Nr 10/24 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 2 lipca 2024 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu:
  • wymogu po stronie uczestnika, który uzyskał uczestnictwo, lecz nie rozpoczął jeszcze działalności w systemie rozliczeń, przeprowadzenia testów potwierdzających jego gotowość do rozpoczęcia tej działalności,
  • wymogu dostarczenia przez podmiot ubiegający się o status uczestnika oraz przez uczestnika informacji w celu rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z podejmowanymi przez niego stosunkami gospodarczymi (aktualny kwestionariusz należytej staranności bankowości korespondencyjnej - CBDDQ, wzór opublikowany przez Grupę Wolfsberg).