Raportowanie EMIR - KDPW_CCP

Raportowanie EMIR

Świadczymy usługę raportowania transakcji pochodnych, zabezpieczeń i wyceny dla transakcji do repozytorium transakcji EMIR prowadzonego przez KDPW.

Zakres zgłaszania danych przez KDPW_CCP obejmuje wszystkie transakcje na instrumentach pochodnych rozliczanych przez KDPW_CCP zawartych w obrocie zorganizowanym (ETD) i w obrocie niezorganizowanym (OTC). Wszystkie transakcje w instrumentach pochodnych ETD i OTC zgłaszane są ‘trade by trade’. Dodatkowo dla transakcji pochodnych ETD, KDPW_CCP zgłasza pozycje na parę kontrahentów, zagregowane na poziomie kontraktów o tej samej charakterystyce (ISIN). Zgłoszone pozycje podlegają codziennej modyfikacji do dnia wygaśnięcia kontraktów.

KDPW_CCP przesyła informacje o transakcjach do repozytorium transakcji w dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło rozliczenie transakcji (T+1).

Jak skorzystać z usługi delegowania raportowania na KDPW_CCP?

Warunkiem przekazania przez KDPW_CCP informacji o transakcjach zgodnie z dokonanym zgłoszeniem delegowania obowiązku raportowania, jest skuteczne dostarczenie oświadczeń/komunikatów XML na jeden dzień przed dniem zawarcia transakcji, które mają zostać zaraportowane przez KDPW_CCP.

KDPW_CCP udostępnia w T+1 kopię komunikatów przekazanych do repozytorium transakcji KDPW. Komunikaty dotyczą zgłoszenia nowej transakcji, pozycji, wyceny i zabezpieczeń w obowiązującym formacie komunikatów ISO dostępnych na stronie ESMA lub MyStandards SWIFT. Powyższe dane są wysyłane tylko na zgłoszenie uczestnika rozliczającego.
 
Podstawa prawna, zasady i wytyczne raportowania