Jak skorzystać z usługi - KDPW_CCP

Jak skorzystać z usługi

Delegowanie raportowania na KDPW_CCP odbywa się poprzez:

  1. złożenie przez uczestnika rozliczającego pisemnego oświadczenia w zakresie delegowania obowiązku tego uczestnika (sekcja (i) oświadczenia: wzór nr 24 dla obrotu zorganizowanego, wzór nr 12 dla obrotu niezorganizowanego) w zakresie delegowania raportowania z oznaczonych kont rozliczeniowych pozycji własnych i klientów (sekcja (ii) oświadczenia wzór nr 24 dla obrotu zorganizowanego, wzór nr 12 dla obrotu niezorganizowanego), jak również w przypadku obrotu zorganizowanego brokerów, którzy zawierają transakcje na zlecenie ich klientów (sekcja (iii) oświadczenia wzór nr 24);
  2. przekazanie przez uczestnika rozliczającego dedykowanych komunikatów XML w zakresie delegowania raportowania z kont rozliczeniowych (w tym Klientów, kont pozycji własnych uczestnika rozliczającego, kont pozycji własnych brokerów):
    • oznaczenie konta rozliczeniowego flagą raportowania (komunikat: acmt.rqa.002.02 - Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego);
    • uzupełnienie informacji przy NKK (komunikat: acmt.rqc.001.03 - Instrukcja dotycząca NKK).

W przypadku uzupełnienia danych przy NKK wszystkich Klientów danego Uczestnika zobowiązanych do raportowania, informacje te są automatycznie przekazywane przez KDPW_CCP w raportach kierowanych do KDPW_TR.

Na pisemny wniosek uczestnika rozliczającego (wzór nr 27 dla obrotu zorganizowanego, wzór nr 25 dla obrotu niezorganizowanego), KDPW_CCP składa, na koniec każdego kwartału, oświadczenie o wykonaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, obowiązku przekazania raportów o transakcjach do repozytorium transakcji w zakresie dotyczącym danych transakcji, które zostały wskazane przez uczestnika w tym wniosku.

Ważne! W procesie przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych, kontrahenci są identyfikowani poprzez kody LEI (Legal Entity Identifier - 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation). Polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest KDPW S.A. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania kodu LEI dostępne są na stronie internetowej lei.kdpw.pl