06 Maja 2024

Wdrożenie nowych rozwiązań dla zgłaszania transakcji, zabezpieczeń i wyceny dla transakcji OTC i ETD

Wdrożenie nowych rozwiązań dla zgłaszania transakcji, zabezpieczeń i wyceny dla transakcji OTC i ETD - KDPW_CCP
W dniach 27-28.04.2024 r. miało miejsce wdrożenie nowych narzędzi informatycznych adresujących zmiany wprowadzone przez ESMA:
 
  • w Rozporządzeniu nr 2022/1855 z dnia 10 czerwca 2022 r. regulacyjne standardy techniczne określające minimalny poziom szczegółowości danych podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji RTS dotyczący raportowania EMIR,
  • w Rozporządzeniu nr 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń ITS dotyczący raportowania EMIR.

W systemie KDPW_CCP zaimplementowano rozwiązania służące do zgłaszania transakcji, zabezpieczeń i wyceny dla transakcji OTC i ETD zgodnie z nowymi przepisami do repozytorium w KDPW.
Potwierdzamy, że raportowanie transakcji, wyceny i zabezpieczeń delegowane na KDPW_CCP w imieniu uczestników rozliczających i ich klientów odbywa się bez opóźnień w T+1.

Więcej informacji nt. usługi raportowania