Raportowanie - KDPW_CCP

Raportowanie

Na zlecenie uczestników rozliczających oferujemy usługę raportowania informacji o transakcjach do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez KDPW (KDPW_TR).

Możliwość delegowania raportowania dotyczy zarówno uczestników rozliczających, jak również za ich pośrednictwem - ich klientów i podmioty zawierające transakcje pochodne na zlecenie ich klientów (brokerzy).

Zlecenie KDPW_CCP raportowania do KDPW_TR nie wymaga od uczestnika rozliczającego posiadania uczestnictwa w repozytorium transakcji prowadzonym przez KDPW ani systemowego połączenia z KDPW_TR, wystarczy odpowiednie skonfigurowanie kont w bazach danych systemu rozliczeniowego za pomocą odpowiednich komunikatów xml. Struktura w/w komunikatów została rozszerzona w celu umożliwienia zlecenia KDPW_CCP raportowania transakcji (szczegółowy opis tych komunikatów znajduje się w zakładce Narzędzia IT).