Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O SPAN

Co to jest SPAN®?
SPAN® (The Standard Portfolio Analysis Of Risk) jest to metodyka szacowania ryzyka i obliczeń depozytów zabezpieczających dla pozycji rynku terminowego i kasowego. Zaprojektowana i wdrożona przez Chicago Mercantile Exchange (CME) w 1988 była pierwszą portfelową metodyką obliczeń depozytów zabezpieczających. Aktualnie jest wykorzystywana przez ok. 50 giełd, izb rozliczeniowych, usługowych biur obliczeniowych i regulatorów rynków na całym świecie. Metodyka, w sposób ciągły wzbogacana, może obsłużyć szeroki wachlarz produktów zarówno z rynku terminowego jak i kasowego. Wraz z metodyką dostępna jest rodzina produktów IT: PC-SPAN, SPAN Risk Manager oraz SPAN Risk Manager Clearing.
KDPW_CCP wykorzystuje metodykę SPAN do obliczenia wartości wymaganych depozytów zabezpieczających na pozycje uczestnika rozliczającego wynikające z transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym.


Jak biuro maklerskie może zastosować metodykę SPAN® do obliczeń depozytów zabezpieczających dla swoich klientów?
W celu wykorzystania metodyki SPAN® biura maklerskie mają możliwość:

 • zakupu i wykorzystania aplikacji PC-SPAN, PC_SPAN-RM i zintegrowania ich z systemem wewnętrznym biura;
 • zbudowania własnego oprogramowania w oparciu o licencję metodyki SPAN®
 • zlecenia obliczeń depozytów wyspecjalizowanej firmie.
  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji PC-SPAN® i możliwości jej zakupu można uzyskać na stronie
   CME SPAN Methodology Overview.

  Część oprogramowania jest wersjami bezpłatnymi. Wymagana jest rejestracja w serwisie.

  Konfiguracja i obliczenia depozytów przy wykorzystaniu aplikacji PC-SPAN® (skrócona instrukcja): 
  1. Po instalacji aplikacji PC-SPAN należy ją wstępnie skonfigurować. W menu górnym Tools/Preferences/Calculation Parameters/Currency “Native currency” i “Conversion currency” przestawić na PLN.
  2. Pobrać plik RP (RPNJE.ZRS lub RPNJI.ZRS) z dostępnego źródła (ESDI, www, FTP).
  3. Wczytać plik RP (File/Load z górnego menu, przycisk strzałki). Na ścieżce pliku nie może być spacji.
  4. Utworzyć portfel (File/New Portfolio, przycisk N). Wpisać nazwę dla Clearing Firm. Wprowadzić pozycje w Positions, sprzedaż z minusem.
  5. Obliczyć depozyt (File/Calculate Portfolio Requirements, przycisk +/-).

  Automatyzacja obliczeń depozytów przy wykorzystaniu aplikacji PC-SPAN®
  Proces obliczeń depozytów z wykorzystaniem aplikacji SPAN® można w pełni zautomatyzować. W tym celu można wykorzystać przetwarzanie zbiorów wsadowych SPAN® w oparciu o przygotowany program sterujący SCRIPT FILE lub zbudować program odwołujący się do biblioteki API. Aplikacja PC-SPAN® wymaga zasilenia plikami z danymi (RISK PARAMETERS FILE i POSITION FILE). KDPW_CCP udostępnia plik RISK PARAMETERS FILE zawierający charakterystyki rozliczanych instrumentów, ich ceny i parametry ryzyka. Ze swojej strony uczestnik musi przygotować zbiór POSITION FILE przekazujący aplikacji PC-SPAN® dane o pozycjach zarejestrowanych w portfelu. W celu umożliwienia translacji instrumentów na format pliku POSITION FILE rozpoznawalny przez aplikację PC-SPAN KDPW_CCP udostępnia plik LQF, który zawiera informacje do dokonania niezbędnego mapowania instrumentów. Po zainicjowaniu obliczeń depozytów w aplikacji PC-SPAN wyniki mogą zostać zapisane do pliku RISK REPORT FILE (plik XML), skąd mogą zostać odczytane w celu przeniesienia do systemu wewnętrznego biura.

  Szczegółowa prezentacja metodyki dla rynku kasowego i rynku terminowego
  Metodyka SPAN®. Rynek kasowy
  Metodyka SPAN®. Rynek terminowy
  Zasady obliczania depozytów dla kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i na obligacje skarbowe z rozliczeniem pieniężnym
  Metodyka SPAN® - obliczenia depozytów dla portfeli kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i kontraktów terminowych na obligacje skarbowe z rozliczeniem pieniężnym

  Ostatnia aktualizacja:28-09-2020 Do góry