Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Limity koncentracji pozycji

Zasady monitoringu limitów koncentracji pozycji

Limit koncentracji pozycji określa maksymalną liczbę pozycji w instrumentach pochodnych danego typu lub danej serii rozliczanych w ramach tej samej klasy instrumentów pochodnych, które zostały zarejestrowane na kontach danego klienta.
W celu ograniczenia ryzyka, na jakie narażony jest zarówno KDPW_CCP, jak i uczestnicy na rynku OTC (w obrocie niezorganizowanym), prowadzony jest monitoring koncentracji pozycji, polegający na ciągłym obliczaniu poziomu i wykorzystania limitu koncentracji.

W przypadku przekroczenia limitu koncentracji liczby otwartych pozycji KDPW_CCP wzywa uczestnika rozliczającego do przekazania do KDPW_CCP szczegółowych informacji dotyczących przyczyn powstania przekroczenia limitu, sposobu zabezpieczenia ekspozycji oraz planu doprowadzenia do stanu zgodności z limitem.

W wyniku analizy wykonania limitu koncentracji oraz informacji przedstawionych przez uczestnika, KDPW_CCP jest uprawniony do oceny ryzyka związanego z faktem przekroczenia limitu i podjęcia następujących działań:
  • odmowy przyjmowania kolejnych transakcji, w których dany uczestnik jest wskazany jako uczestnik rozliczający (§ 48 pkt 7 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)),
  • wezwania uczestnika rozliczającego do zmniejszenia ekspozycji w danym instrumencie (§ 87 ust. 8 Regulaminu rozliczeń transakcji(obrót niezorganizowany)),
  • podjęcia uchwały o zwiększeniu na czas określony wartości jego zobowiązań z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających wyliczonych w oparciu o współczynnik określony w tej uchwale,
  • zadecydowania o niepodejmowaniu żadnych działań wobec uczestnika, ze względu na niską ocenę istotności ryzyka koncentracji.
Ostatnia aktualizacja:20-02-2019 Do góry