Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kapitał hipotetyczny

Informacja o wysokości kapitału hipotetycznego do celów art. 308 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

KDPW_CCP, jako kwalifikujący się kontrahent centralny (QCCP), zobowiązany jest do wyznaczania i udostępniania uczestnikom rozliczającym informacji dotyczących kapitału hipotetycznego na potrzeby kalkulacji wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wynikających z wniesionych wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania. Od czerwca 2021 r. kapitał hipotetyczny wyznaczany jest zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r., zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Metoda wyceny według wartości rynkowej (CEM) wykorzystywana do wyznaczenia ekspozycji z tytuły instrumentów pochodnych została zastąpiona metodą standardową dotyczącą ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR).


Ostatnia aktualizacja:02-02-2022 Do góry