Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Z KDPW związany od 1999 roku początkowo jako ekspert i dyrektor obszaru IT, następnie Członek Zarządu Spółki od roku 2006, a od roku 2009 Wiceprezes Zarządu. Od 2011 roku również Wiceprezes Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. 

Sławomir Panasiuk - KDPW_CCP

Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i międzynarodowych standardów. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wprowadzenie usługi rozliczania derywatów z rynku OTC, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji, uruchomienie i międzynarodowa autoryzacja usługi nadawania kodów LEI, czy uruchomienie prac nad wdrożeniem technologii blockchain w KDPW.

Członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE.