Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu KDPW_CCP i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 - Prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Maciej Trybuchowski - KDPW_CCP

Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z którą związany był do roku 1996. Jednocześnie w latach 1989–1990 był Radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów.

W latach 1995-2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao. W okresie 2003-2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 Dyrektor, a następnie Wiceprezes IDM. W latach 2015–2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS, a w latach 2017-2018 Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski.

Współautor podręcznika „Zarządzanie - teoria i praktyka" pod red. prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 roku działa w Izbie Domów Maklerskich.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.