dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Z KDPW związany od 2018 roku, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 06.2024 roku również Wiceprezes Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. 

dr Paweł Górecki - KDPW_CCP
W 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu, a od czerwca 2017 roku do sierpnia 2018 roku pełnił funkcję jej Przewodniczącego.

Wcześniej wieloletni pracownik w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej i wykładowca akademicki, między innymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Szczecińskim oraz w wyższych szkołach zawodowych.

Ponadto członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Specjalizował się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu prawa publicznego w tym procedur administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor licznych recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa opublikowanych w polskich i zagranicznych pozycjach wydawniczych.