Zarząd

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:

Tomasz Bardziłowski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wiceprzewodniczący:

Jacek Fotek

Członkowie Rady:

Paweł Kołkiewicz

Członek niezależny RN, The Royal Bank of Scotland

Mirosław Panek

Członek niezależny RN

Paweł Sobolewski

Narodowy Bank Polski

Renata Wojciechowska

Członek niezależny RN, Szkoła Główna Handlowa

Komitet ds. Audytu:

Paweł Kołkiewicz

Przewodniczący

Jacek Fotek

Renata Wojciechowska

Mirosław Panek

Komitet ds. Wynagrodzeń:

Paweł Sobolewski

Przewodniczący

Paweł Kołkiewicz

Renata Wojciechowska

Komitet ds. Strategii:

Mirosław Panek

Przewodniczący

Tomasz Bardziłowski

Jacek Fotek

Paweł Sobolewski