Wzory dokumentów - KDPW_CCP

Wzory dokumentów

Dla uczestników obrotu zorganizowanego

  • Wzór nr 23 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych do repozytorium transakcji (SFTR)
  • Wzór nr 24 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji (EMIR)
  • Wzór nr 27 Wniosek w sprawie wydania oświadczenia przez KDPW_CCP o właściwym wywiązaniu się z obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji

Dla uczestników obrotu niezorganizowanego

  • Wzór nr 12 Oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące przekazywania raportów o transakcjach
  • Wzór nr 25 Wniosek w sprawie wydania oświadczenia przez KDPW_CCP o właściwym wywiązaniu się z obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji