Więcej informacji o usłudze - KDPW_CCP

Więcej informacji o usłudze

Obsługiwane rynki i platformy obrotu

Rynek regulowany

KDPW_CCP gwarantuje:

1. rozliczanie transakcji w walutach PLN i EUR zawartych na rynku w zakresie poniższych klas instrumentów: *

  • instrumenty udziałowe (equity),
  • instrumenty dłużne (debt).

* z wyłączeniem transakcji zawartych poza standardowym systemem notowań

Platformy transakcyjne (rynek regulowany):

2. rozliczanie transakcji zawartych w zakresie następujących klas instrumentów pochodnych nominowanych w walucie PLN:

  • kontrakty pochodne odnoszące się do instrumentów udziałowych (equity),
  • kontrakty terminowe odnoszące się do instrumentów dłużnych (debt),
  • kontakty terminowe odnoszące się do stóp procentowych (interest rate),
  • kontrakty terminowe odnoszące się do walut (currencies).

Platforma transakcyjna (rynek regulowany):

Alternatywne systemy obrotu

KDPW_CCP gwarantuje:

1. rozliczanie transakcji w walutach PLN i EUR zawartych w zakresie poniższych klas instrumentów: *

  • instrumenty udziałowe (equity),
  • instrumenty dłużne (debt).

* z wyłączeniem transakcji zawieranych poza standardowymi systemami notowań

Platformy transakcyjne (alternatywne systemy obrotu):

2. rozliczanie transakcji zawartych w skarbowych papierach wartościowych nominowanych w walucie PLN (instrumenty dłużne – debt):

  • repo,
  • outright.

Platforma transakcyjna (alternatywny system obrotu):

Lista uczestników

Lista uczestników obrotu zorganizowanego
w  podziale na typ uczestnictwa*
LP. NAZWA UCZESTNIka TYP UCZESTNICTWA
    GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY
- reprezentant w obrocie papierami wartościowymi
INDYWIDUALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY
- reprezentant na rynku instrumentów pochodnych
1 ABN AMRO CLEARING BANK N.V.
x
 
x
2 ALIOR BANK S.A.
x
x
x
3 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  
x
 
4 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
x
x
 
5 BANK MILLENNIUM S.A.  
x
 
6 BANK POCZTOWY S.A.  
x
 
7 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
x
x
x
8 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A  
x
 
9 BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
x
   
10 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
x
 
x
11 DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.  
x
 
12 DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
x
 
13 DOM MAKLERSKI BDM S.A.  
x
 
14 ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
x
x
x
15 HAITONG BANK, S.A., ODDZIAŁ W POLSCE  
x
 
16 ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
x
x
17 IPOPEMA SECURITIES S.A.  
x
 
18 MBANK S.A.  
x
 
19 MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.  
x
 
20 NOBLE SECURITIES S.A.  
x
 
21 OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.  
x
 
22 PGE DOM MAKLERSKI S.A.  
x
 
23 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKA S.A.  
x
 
24 SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
x
 
25 SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
x
x
x
26 TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.  
x
 
27 Q SECURITIES S.A.  
x
 
28 XTB S.A.  
x
 
Lista uczestników obrotu zorganizowanego w podziale na rodzaj rynku*
LP. NAZWA UCZESTNIka Rodzaj rynku
    ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU - KASOWY RYNEK REGULOWANY - KASOWY RYNEK REGULOWANY - TERMINOWY
1 ABN AMRO CLEARING BANK N.V.
 
x
x
2 ALIOR BANK S.A.
x
x
x
3 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
x
 
 
4 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
x
x
x
5 BANK MILLENNIUM S.A.
x
x
x
6 BANK POCZTOWY S.A.
x
   
7 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
x
x
x
8 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A
x
x
x
9 BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
x
x
 
10 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
x
x
 
11 DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.
x
x
x
12 DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
x
x
x
13 DOM MAKLERSKI BDM S.A.
x
x
x
14 ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
x
x
x
15 HAITONG BANK, S.A., ODDZIAŁ W POLSCE
x
 
 
16 ING BANK ŚLĄSKI S.A.
x
x
x
17 IPOPEMA SECURITIES S.A.
x
x
x
18 MBANK S.A.
x
x
x
19 MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.
x
x
 
20 NOBLE SECURITIES S.A.
x
x
x
21 OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
x
x
x
22 PGE DOM MAKLERSKI S.A.
x
x
 
23 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKA S.A.
x
x
x
24 SANTANDER BANK POLSKA S.A.
x
x
x
25 SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
x
x
x
26 TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.
x
x
x
27 Q SECURITIES S.A.
x
x
 
28 XTB S.A.
x
x
 

* Data aktualizacji: 2023-07-31

Segregacja pozycji
i aktywów

System kont