Więcej informacji o usłudze - KDPW_CCP

Więcej informacji o usłudze

Obsługiwane rynki i platformy obrotu

Rynek instrumentów pochodnych otc

KDPW_CCP gwarantuje rozliczenie następujących transakcji w instrumentach pochodnych nominowanych w walutach PLN i EUR (kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych – interest rate):

  • Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreements),
  • Swap stopy procentowej (Interest Rate Swaps),
  • Overnight Index Swaps,
  • Basis Swaps.

Platformy (rynek OTC):

  • platforma MarkitWire prowadzona przez MarkitSERV
    (połączenie bezpośrednie z KDPW_CCP)
  • platforma działająca poprzez MarkitWire
    (platforma identyfikowana poprzez identyfikator posiadany przez nią i obsługiwany w ramach MarkitWire; połączenie pośrednie z KDPW_CCP wyłącznie przez MarkitWire)

Lista uczestników

Lista uczestników rozliczających - obrót niezorganizowany
Lp. NAZWA UCZESTNIka NAZWA UCZESTNICTWA
    GENERALNY
UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY
INDYWIDUALNY
UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY
1 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  
x
2 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
x
3 BANK MILLENNIUM S.A.  
x
4 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
x
5 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.  
x
6 BANK POCZTOWY S.A.  
x
7 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
x
 
8 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.  
x
9 ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
x
10 MBANK S.A.
x
 
11 NEST BANK S.A.  
x
12 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
x
 
13 SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
x
14 VELOBANK S.A.  
x

Segregacja pozycji
i aktywów

System kont