System SWI - KDPW_CCP

System SWI

System Wymiany Informacji (SWI) umożliwia składanie oświadczeń woli i przesyłanie innych informacji pomiędzy KDPW_CCP S.A., a uczestnikami KDPW_CCP lub innymi podmiotami, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej:

  • ESDI/WEB,
  • ESDK.

System ESDI/WEB służy do wymiany komunikatów systemowych i korespondencji pomiędzy KDPW_CCP i KDPW a uczestnikami i kontrahentami. Wymiana danych odbywa się w trybie manualnym (user - system) poprzez przeglądarkę internetową lub w trybie automatycznym (system -system) poprzez system informatyczny Uczestnika SWI. Pliki przesyłane za pośrednictwem tego systemu są opatrzone podpisem elektronicznym osoby składającej oświadczenie w imieniu danej instytucji.

System ESDK służy do obsługi intensywnej wymiany danych w trybie automatycznym (system - system), wykorzystujący mechanizmy kolejkowe MQ w oparciu o dedykowane cyfrowe kanały komunikacyjne.