System gwarantowania rozliczeń - KDPW_CCP

System gwarantowania rozliczeń

Nasz wielostopniowy system gwarantowania został przygotowany z myślą o najtrudniejszych wydarzeniach. Poprzez wykorzystanie zarówno wymagań formalno-prawnych wobec uczestników, systemu depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy oraz kapitałów własnych KDPW_CCP przyjęty model gwarantuje bezpieczeństwo dokonywanych przez nas rozliczeń.