Środowisko testowe - KDPW_CCP

Środowisko testowe

Testy współpracy z systemem kdpw_otc

Przed przystąpieniem do współpracy z systemem kdpw_otc zachęcamy do sprawdzenia konfiguracji własnych rozwiązań IT w udostępnionym na te potrzeby środowisku testowym.

Jak uzyskać dostęp do środowiska testowego?

  • Należy przesłać stosowną informację na adres e-mail at_test@kdpw.pl
  • Na adres nadawcy przesłana zostanie informacja o gotowości do testów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do rozpoczęcia testów.

Testy mogą być wykonywane w trakcie testowego dnia rozliczeniowego zgodnego z Harmonogramem testowego dnia rozliczeniowego kdpw_otc

Możliwe jest wykorzystanie także rekomendowanego zestawu testów.

W celu uzyskania wsparcia w trakcie testów prosimy o kontakt: at_test@kdpw.pl

Wsparcie testów uczestników przez KDPW_CCP obejmuje między innymi:

  • przygotowanie zestawu startowego w bazach danych (konfiguracja uczestników, depozyty, wpłaty na fundusz OTC);
  • animację transakcji potwierdzanych na platformach konfirmacji i transakcji repo;
  • przeprowadzenie procesu wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w środkach pieniężnych i w papierach wartościowych;
  • organizację aukcji.

Od 1 czerwca 2016 roku środowisko testowe TSTA jest zasilane danymi produkcyjnymi.

Zasady zasilania danymi środowiska testowego TST A

Kopiowanie baz danych ze środowiska produkcyjnego (PRD) do środowiska testowego TST A następuje raz w miesiącu – wg stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca.

Transakcje: kopiowane będą transakcje produkcyjne OTC;
Bazy uczestników: kopiowani będą produkcyjni uczestnicy rozliczający OTC;
Baza kont: konta rozliczeniowe i konta zabezpieczeń kopiowane z systemu produkcyjnego;
Zabezpieczenia: kopiowane będą produkcyjne wartości zabezpieczeń z podziałem na depozyty zabezpieczające i fundusz OTC.