Sprawdź <br />tabelę opłat - KDPW_CCP

Sprawdź
tabelę opłat

Opłaty - obrót zorganizowany*

* do wysokości netto opłat pobieranych od uczestników (obrót zorganizowany), zawartych w punktach Tabeli Opłat: 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.4, 5.5.4.1, 5.7.2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%)
Terminy uiszczania opłat

1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:

 • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
 • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

Zwolnienia z opłat

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:

Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(pkt 2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r.,
 • nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r.,
 • nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.,
 • nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r.,
 • nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.,
 • nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.,
 • nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r.,
 • nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 53/400/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 14/422/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 59/467/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 6/489/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 51/534/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 2/546/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 24/568/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 10/589/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 19/598/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks

(pkt 3.1.1.3 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.

Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r.,
 • nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 55/402/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 16/424/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 61/469/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 8/491/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 52/535/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 3/547/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 25/569/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r,
 • nr 11/590/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 20/599/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(pkt 2.1., pkt 3.1.1.1, pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2024 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami:

 • nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.,
 • nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.,
 • nr 54/401/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 15/423/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 60/468/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 7/490/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 53/536/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 4/548/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 26/570/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 12/591/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 21/600/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach

(pkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 50/397/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 12/420/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 57/465/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 4/487/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 54/537/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 5/549/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 27/571/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 13/592/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 22/601/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym

(pkt 2.1.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami:

 • nr 52/399/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.,
 • nr 13/421/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 58/466/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 5/488/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 55/538/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 6/550/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 28/572/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 14/593/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 23/602/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.
Czasowe obniżenie opłat za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe

(pkt 3.1.1.4, pkt 3.1.1.4.1 Tabeli Opłat) Obowiązuje od 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., zmieniona uchwałami:

 • nr 17/425/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r.,
 • nr 62/470/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.,
 • nr 9/492/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.,
 • nr 56/539/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,
 • nr 7/551/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,
 • nr 29/573/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.,
 • nr 15/594/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 22 marca 2023 r.,
 • nr 24/603/23 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 września 2023 r.

e-faktura

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej. Taka funkcjonalność przyczynia się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz eliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru.
 
W przypadku decyzji o skorzystaniu z tej formy faktury prosimy o wypełnienie dokumentu oraz przesłanie, w formie pisemnej, na adres KDPW_CCP S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Usługa zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez KDPW_CCP poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

Faktura elektroniczna będzie wysłana mailem z adresu: efaktura.CCP@kdpw.pl w formacie pdf, uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku potrzeby aktualizacji danych zawartych w oświadczeniu, w tym w szczególności zmiany adresu e-mail, na który ma być przekazywana e-faktura konieczne jest złożenie nowego oświadczenia.

Pytania w sprawach związanych z dystrybucją faktur elektronicznych prosimy kierować na adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl