Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rynek regulowany transakcji kasowych

KDPW_CCP gwarantuje rozliczenie transakcji w walutach PLN i EUR zawartych na rynku regulowanym dla poniższych instrumentów: *

  • akcje,
  • prawa do akcji,
  • prawa poboru,
  • obligacje,
  • certyfikaty (inwestycyjne, strukturyzowane),
  • hipoteczne listy zastawne,
  • warranty,
  • ETF.
* z wyłączeniem transakcji redystrybucyjnych oraz transakcji pozasesyjnych

Platformy transakcyjne rynku regulowanego dla transakcji kasowych stanowią:
Ostatnia aktualizacja:13-10-2020 Do góry