Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rynek ASO transakcji kasowych

KDPW_CCP gwarantuje rozliczenie transakcji w walutach PLN i EUR zawartych w alternatywnym systemie obrotu dla poniższych instrumentów: *

  • akcje,
  • prawa do akcji,
  • obligacje,
  • hipoteczne listy zastawne.
* z wyłączeniem transakcji zawieranych poza standardowymi systemami notowań

Platformy transakcyjne alternatywnego systemu obrotu dla transakcji kasowych:
Ostatnia aktualizacja:04-11-2022 Do góry