Rozliczenia transakcji - rynek towarowy - KDPW_CCP

Rozliczenia transakcji - rynek towarowy

KDPW_CCP S.A. zamierza pełnić rolę izby rozliczeniowej dla transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA, które będą kierowane do rozliczenia z rynku pierwotnego prowadzonego na właściwej platformie aukcyjnej.

W dniu 31 października 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację KDPW_CCP o nową klasę instrumentów zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Zezwolenie uprawnia do świadczenia przez KDPW_CCP S.A. usług rozliczeniowych w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA w odniesieniu do transakcji zawartych w ramach aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną.