Rozliczenia transakcji - obrót zorganizowany - KDPW_CCP

Rozliczenia transakcji - obrót zorganizowany

KDPW_CCP to autoryzowana izba rozliczeniowa działająca zgodnie z zezwoleniem na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, udzielonym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Świadczymy usługę rozliczania transakcji z rynku giełdowego i ASO, zapewniając najwyższy poziom usług zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.

Kapitały własne KDPW_CCP, które mogą zostać użyte w ramach systemu gwarantowania rozliczeń zapewniają bezpieczeństwo rozliczanych transakcji.