Rozliczenia transakcji - obrót niezorganizowany - KDPW_CCP

Rozliczenia transakcji - obrót niezorganizowany

KDPW_CCP to autoryzowana izba rozliczeniowa działająca zgodnie z zezwoleniem na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, udzielonym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Gwarantujemy rozliczenia transakcji w instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej.

Zapewniamy bezpieczeństwo rozliczanych transakcji utrzymując na wysokim poziomie kapitały własne, które mogą zostać użyte w ramach systemu gwarantowania rozliczeń.