Risk Management Access - KDPW_CCP

Risk Management Access

RMA (Risk Management Access) to usługa polegająca na monitoringu zleceń Członków Giełdy i przeznaczona dla uczestników rozliczających w stosunku do i za zgodą tych Członków Giełdy, dla których świadczą oni usługi rozliczeniowe.

Usługa RMA stanowi dodatkowy, odrębny instrument zarządzania ryzykiem dedykowany dla uczestników rozliczających i umożliwia:

  • definiowanie, zmianę i usuwanie limitów dla zleceń Członków Giełdy przez nich rozliczanych;
  • blokowanie możliwości wprowadzenia nowych zleceń przez danego Członka Giełdy w instrumentach notowanych na rynku kasowym i/lub terminowym (funkcjonalność „Kill Switch”);
  • anulowanie już wprowadzonych zleceń danego Członka Giełdy, dla których rozliczającym jest dany uczestnik rozliczający (funkcjonalność „Kill Switch”).

Więcej informacji
o usłudze