Regulamin rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA