Porozumienie w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI

stan prawny na dzień 5 listopada 2022 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

W dniu 5 listopada 2022 r. weszły w życie zmiany treści Porozumienia w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI w związku z podjętą w dniu 11 października 2022 r. Uchwałą Nr 43/22 Zarządu KDPW_CCP S.A.

Zmiany w treści Porozumienia w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI dotyczą sposobu weryfikacji tożsamości, który od momentu wprowadzenia zmiany będzie polegał na wykorzystaniu technologii uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) do logowania na koncie użytkownika Aplikacji GUI. W tym celu wykorzystywana będzie aplikacja mobilna KDPW Group Authenticator służąca jako dodatkowy składnik uwierzytelnienia do Konta Dostępowego, udostępniana użytkownikowi Aplikacji GUI na licencji udzielonej przez KDPW. Uwierzytelnienie do Konta Dostępowego wymagać będzie podania loginu i ustanowionego hasła do Konta Dostępowego oraz użycia dodatkowego mechanizmu uwierzytelnienia, jakim jest potwierdzenie deklarowanej tożsamości z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie będzie wymagane, w przypadku, gdy logowanie nastąpi na komputerze lub urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem przeglądarki, która przez użytkownika zostanie zarejestrowana jako zaufana. Zmiany te stanowią element projektu obejmującego zmianę sposobu weryfikacji w Grupie KDPW.