Raportowanie SFTR - KDPW_CCP

Raportowanie SFTR

Świadczymy usługę raportowania transakcji repo zawartych na TBSP do repozytorium transakcji SFTR prowadzonego KDPW. W celu skorzystania z usługi należy przygotować i przekazać do KDPW_CCP komunikaty (o ile oba są dla danego konta wymagane):

  • komunikat acmt.rqc.001.03 [instrukcja dotycząca NKK] z uzupełnionym kodem LEI
  • komunikat acmt.rqa.002.02 [instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego] z uzupełnionym polem = Y [oznacza Autoryzowanie CCP do raportowania]

Uwaga! Kolejność działania w wysyłaniu w/w komunikatów ma kluczowe znaczenie. Nie można procesować zgody na raportowanie bez uprzedniego uzupełnienia danych przy NKK – w szczególności kodu LEI. Dodatkowo należy dostarczyć do KDPW_CCP wniosek zgodnie z wzorem 23.