Prawne podstawy funkcjonowania

KDPW_CCP świadczy usługi rozliczeniowych jako CCP, zgodnie z: zezwoleniami udzielonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, Statutem, Regulaminami rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany; obrót niezorganizowany), Regulaminem rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA, uchwałami wydanymi na ich podstawie oraz procedurami wewnętrznymi.

Statut KDPW_CCP S.A.
Pozostałe akty prawne regulujące zasady działalności operacyjnej KDPW_CCP S.A. i relacje z uczestnikami

w zakresie prawa krajowego:

w zakresie prawa Unii Europejskiej: