Pracuj w&nbsp;Grupie KDPW, <br />szukamy najlepszych! - KDPW_CCP

Pracuj w Grupie KDPW,
szukamy najlepszych!

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP tworzą grupę kapitałową, która stanowi infrastrukturę krytyczną rynku kapitałowego w Polsce.

Grupa KDPW jest kluczowym dostawcą takich usług, jak rejestrowanie, przechowywanie, rozliczanie i rozrachunek papierów wartościowych. Naszymi klientami są przede wszystkim banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych. Usługi świadczymy na terenie całej Unii Europejskiej.

Jesteśmy
spółką
technologiczną

zapewniającą bezpieczeństwo i stabilną organizację rynku kapitałowego, ale również nowoczesne rozwiązania wspierające funkcjonowanie i rozwój tego rynku.

KDPW_CCP
Obsługę naszej podstawowej działalności zapewnia system informatyczny, który podobnie jak większość systemów informatycznych, obsługujących nasze usługi, został stworzony i jest rozwijany siłami naszego wewnętrznego IT.

Dołącz do organizacji ekspertów

Od blisko 30 lat stawiamy czoła wyzwaniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności polskiemu rynkowi finansowemu.

Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać swoje umiejętności, tworząc innowacyjne rozwiązania? Dołącz do nas!