Postępowanie
reklamacyjne

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli sprawa wymaga dłuższego czasu rozpatrzenia, uczestnik, który złożył reklamację jest informowany o nowym terminie jej rozpatrzenia, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

Jeżeli sprawa, której dotyczy reklamacja:

  • wymagała podjęcia uchwały przez Zarząd KDPW_CCP, rozpatrzenie reklamacji następuje w takim samym trybie,
  • nie wymagała podjęcia uchwały przez Zarząd KDPW_CCP, rozpatrzenie reklamacji następuje przez upoważnioną przez Zarząd KDPW_CCP osobę, która informuje uczestnika w drodze pisemnej o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.