Opłaty za usługę - KDPW_CCP

Opłaty za usługę

1. Opłaty za usługę oferowaną przez KDPW_CCP

KDPW_CCP nie pobiera opłat za raportowanie do KDPW_TR w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów, skorzystanie z usługi KDPW_CCP nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami dla uczestników rozliczających ponad opłaty wymagane przez KDPW (za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz za utrzymanie w repozytorium informacji o kontrakcie).

2. Opłaty za usługi świadczone przez repozytorium transakcji KDPW

Opłaty repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych 

Opłaty repozytorium transakcji dla transakcji repo

Zgodnie z § 42a pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz § 70 pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), w przypadku delegowania obowiązku raportowania na KDPW_CCP, ww. opłaty naliczane będą uczestnikom rozliczającym przez KDPW_CCP. Uczestnik rozliczający otrzyma od KDPW_CCP re-fakturę z odpowiednią analityką, umożliwiającą identyfikację kontrahenta, którego transakcje zostały zaraportowane i są utrzymywane w KDPW_TR oraz wartości naliczonych z tego tytułu opłat.