Zostań naszym uczestnikiem - obrót niezorganizowany - KDPW_CCP

Zostań naszym uczestnikiem - obrót niezorganizowany

Uczestnikiem KDPW_CCP w obrocie niezorganizowanym może zostać:

 • firma inwestycyjna,
 • bank krajowy,
 • zagraniczna firma inwestycyjna,
 • inna osoba prawna, o ile może być uczestnikiem na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu jej uczestnictwo ma na celu współdziałanie z KDPW_CCP w zakresie czynności wykonywanych w systemie rozliczeń OTC,
 • podmiot spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujący zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi,
 • podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP.

Typy uczestnictwa:

 • UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY to podmiot, który ponosi odpowiedzialność względem KDPW_CCP za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zarejestrowanych na koncie rozliczeniowym prowadzonym w systemie OTC dla tego uczestnika, w tym także zobowiązań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, i występuje w trzech typach:
  • GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY,
  • INDYWIDUALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY,
  • GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCYCH.
 • UCZESTNIK NIEROZLICZAJĄCY - klient uczestnika rozliczającego uprawniony do żądania wykonania przez KDPW_CCP czynności w zakresie zabezpieczenia pozycji wynikających z transakcji zawartych przez uczestnika nierozliczającego oraz środków zabezpieczających te pozycje.

Jak zostać uczestnikiem KDPW_CCP?

Wymogi prawne:

Tryb uproszczony dla uczestników KDPW_CCP
Jeśli wnioskodawca jest uczestnikiem odrębnego systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i ubiegając się o uczestnictwo w tym systemie złożył dokumenty wymienione powyżej jako załączniki, może zamiast tych dokumentów złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi ich zastosowanie do uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC (Wzór nr 34)

Wymogi systemowe: Wymogi formalne:
 • Wpłata środków do Systemu gwarantowania rozliczeń (pierwsza wpłata do Funduszu zabezpieczającego OTC ≥ 1 mln PLN, depozyt wstępny ≥ 1 mln PLN);
 • Warunki finansowe:
TYP UCZESTNICTWA MINIMALNA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (TIER I - CRR)
GUR
(generalny uczestnik rozliczający)
100 mln PLN
IUR
(indywidualny uczestnik rozliczający)
50 mln PLN
Izba rozliczeniowa 100 mln PLN
 • Warunki materialno-techniczne - utrzymywanie wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego zestawienie połączenia z systemem informatycznym KDPW_CCP dedykowanym do prowadzenia rozliczeń OTC;
 • Wymogi sprawozdawcze;
 • Start produkcyjny;