Netting w papierach wartościowych - KDPW_CCP

Netting w papierach wartościowych

KDPW_CCP udostępnia usługę nettingu w papierach wartościowych (w tym netting kierunkowy oraz z badaniem progu opłacalności). Mechanizm nettingu umożliwia generowanie przez KDPW_CCP do KDPW instrukcji rozrachunku DVP (do rozrachunku w papierach wartościowych lub/i środkach pieniężnych) z wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających wskazane konto rozrachunkowe w KDPW.