Narzędzia <br />systemowe - KDPW_CCP

Narzędzia
systemowe

Komunikaty do obsługi transakcji z platformy TBSP:

  • auth.mrg.001.xx – Rejestracja zabezpieczenia klienta
  • auth.sts.001.xx – Status rejestracji zabezpieczenia klienta
  • colr.mrg.001.xx – Szczegóły płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
  • colr.mrs.001.xx – Informacja dotycząca statusu limitu transakcyjnego
  • colr.sm1.002.xx – Raport rejestru zabezpieczeń

Zgodnie z przekazaną przez uczestnika rozliczającego deklaracją wysyłane są komunikaty z grupy secl.00x.00x.0x - wzór deklaracji dostępny w zakładce:

Struktury komunikatów dostępne w zakładce:

xx – obowiązująca wersja komunikatu