Narzędzia systemowe - KDPW_CCP

Narzędzia systemowe

System kdpw_stream gwarantuje wysoką dostępność, wydajność, stabilność i bezpieczeństwo, a także zdolność do współpracy operacyjnej z innymi systemami europejskimi oraz zagranicznymi instytucjami finansowymi.

Obsługę podstawowej działalności KDPW oraz KDPW_CCP w obszarze prowadzenia depozytu papierów wartościowych, rozrachunku i rozliczeń transakcji zapewnia wdrożony w 2009 r. system kdpw_stream, który podobnie jak większość rozwiązań IT stosowanych w ramach Grupy KDPW powstał, jest stale rozwijany siłami własnymi i został wdrożony we współpracy z instytucjami rynku.
 
System kdpw_stream przetwarza średnio ok 100 tys. operacji dziennie, a jest w stanie przetworzyć nawet 2 mln operacji dziennie.
Nazwa systemu kdpw_stream, kojarząca się ze strumieniem światła, sugeruje szybki przepływ informacji, które przekazuje system. Jest również akronimem angielskich słów: Safe, Transparent, Rapid, Effective, Advanced, Modern, podkreślających zalety systemu.
 
Innowacyjny charakter systemu kdpw_stream potwierdziły przyznane mu nagrody i wyróżnienia. Po wdrożeniu systemu Krajowy Depozyt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider informatyki instytucji finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową, został laureatem prestiżowej nagrody przyznawanej przez stowarzyszenie COMMON Europe, zrzeszające użytkowników komputerów IBM, a Sławomir Panasiuk, Wiceprezes KDPW odpowiedzialny za wdrożenie tego systemu, otrzymał prestiżowy tytuł „CIO Roku 2009” przyznawany przez magazyn CIO.