Narzędzia systemowe - KDPW_CCP

Narzędzia systemowe

Raport dla danego uczestnika rozliczającego udostępniany jest pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, wyłącznie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, w strukturze komunikatu xml: colr.sm2.001.xx

Struktura komunikatu dostępna w zakładkach:

xx – obowiązująca wersja komunikatu