Narzędzia systemowe - KDPW_CCP

Narzędzia systemowe

Komunikaty xml związane z obsługą zabezpieczeń w obrocie zorganizowanym:

  • colr.ins.001.xx Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.sts.001.xx Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.sm1.002.xx Raport rejestru zabezpieczeń
  • reda.fin.002.xx Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie

Komunikaty xml związane z obsługą zabezpieczeń w obrocie niezorganizowanym:

  • colr.ins.001.xx Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.sts.001.xx Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
  • colr.sm1.002.xx Raport rejestru zabezpieczeń
  • reda.fin.002.xx Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie

xx - oznacza obowiązującą wersję komunikatu