Narzędzia IT - KDPW_CCP

Narzędzia IT

Zlecenie KDPW_CCP raportowania informacji o kontraktach/transakcjach/wycenie i zabezpieczeniach do repozytorium transakcji wymaga właściwej identyfikacji kont własnych/klientów w bazach danych systemu rozliczeniowego za pomocą odpowiednich komunikatów xml.

Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji do Repozytorium KDPW_TR za pośrednictwem KDPW_CCP:

  • acmt.rqc.001.xx - Instrukcja dotycząca NKK
  • acmt.stc.001.xx - Status instrukcji dotyczącej NKK
  • acmt.rqa.002.xx - Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
  • acmt.sta.002.xx - Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego
  • secl.str.001.xx - Informacja o statusie raportowania transakcji
  • auth.mrg.001.xx - Rejestracja zabezpieczenia klienta dla ETD, OTC i SFTR
  • auth.sts.001.xx - Status rejestracji zabezpieczenia klienta (odpowiedź na auth.mrg.001.xx)
  • colr.ins.002.xx - Rejestracja zabezpieczenia klienta

Struktury ww. komunikatów