Narzędzia IT - KDPW_CCP

Narzędzia IT

Zlecenie KDPW_CCP raportowania informacji o kontraktach/transakcjach/wycenie i zabezpieczeniach do repozytorium transakcji wymaga właściwej identyfikacji kont własnych/klientów w bazach danych systemu rozliczeniowego za pomocą odpowiednich komunikatów xml.

Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji do Repozytorium KDPW_TR za pośrednictwem KDPW_CCP:

  • acmt.rqc.001.xx Instrukcja dotycząca NKK
  • acmt.stc.001.xx Status instrukcji dotyczącej NKK
  • acmt.rqa.002.xx Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
  • acmt.sta.002.xx Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego.

Struktury ww. komunikatów