Narzędzia IT - KDPW_CCP

Narzędzia IT

Komunikaty związane z obsługą kont w KDPW_CCP
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
acmt.rqa.003.01Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego
acmt.sta.003.01Status instrukcji dotyczącej agregacji konta rozliczeniowego (odpowiedź na acmt.rqa.003.01)
acmt.rqc.001.03Instrukcja dotycząca NKK (komunikat służy do nadawania nowego NKK, bądź zapisywania dodatkowych informacji w celu delegowania raportowania transakcji do repozytorium EMIR lub SFTR)
acmt.stc.001.03Status instrukcji dotyczącej NKK (odpowiedź na acmt.rqc.001.03)
acmt.rqa.002.02Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego (komunikat służy do otwierania/zamykania konta rozliczeniowego)
acmt.sta.002.02Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego (odpowiedź na acmt.rqa.002.02)
Komunikaty z zakresu rozliczeń transakcji w papierach wartościowych i instrumentach pochodnych
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
acmt.blr.001.02Komunikat blokady kont uczestników lub zdalnych Członków Giełdy
acmt.bls.001.02Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (odpowiedź na acmt.blr.001.02)
admi.err.001.01Błąd formalny
camt.smt.001.04Salda rozliczeń pieniężnych (informacje dotyczą tylko transakcji w papierach wartościowych na dzień zawarcia transakcji)
demt.smc.001.01Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne (CRR/premia)
demt.smd.001.02Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym – instrumenty pochodne (wykonania IP)
demt.smp.001.02Informacje o procesie dostawczym dla instrumentów pochodnych z dostawą instrumentu bazowego
semt.rqh.001.01Zapytanie o saldo w instrumentach pochodnych
semt.rqs.001.01Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej dla instrumentów pochodnych
semt.smh.001.01Zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych na koniec dnia lub na dany moment (odpowiedź na semt.rqh.001.01)
semt.smt.002.01Wyciąg z konta rozliczeniowego dla instrumentów pochodnych
semt.ssf.001.02Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji w papierach wartościowych
sese.inp.001.01Instrukcja zmiany statusu jednostek indeksowych* (instrument zawieszonych przez GPW)
sese.ins.001.01Instrukcja rozliczeniowa dla instrumentów pochodnych
sese.sts.005.01Informacja o statusie rozliczenia kontraktów terminowych i opcji
sese.sts.002.02Potwierdzenie przyjęcie transakcji do rozliczeń z rynku kasowego (transakcje sprzedaży w pw i repo)  i z rynku terminowego GPW
sese.stt.001.01Status instrukcji technicznej (odpowiedź na sese.tec.001.02)
sese.tec.001.02Instrukcja techniczna (komunikat służy do usuwania transakcji z BondSpot lub instrukcji dla instrumentów pochodnych)
Komunikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
colr.adn.001.01Parametry ustalane przez KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on
colr.mrs.001.04Status limitu transakcyjnego (odpowiedź na colr.mrl.001.03)
colr.stm.001.02Zestawienie zobowiązań / należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem
colr.ins.001.02Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych
colr.mrg.001.04Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających w podziale na typy zabezpieczeń
colr.sgf.001.03Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających
colr.sm1.002.03Raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP
colr.sts.001.03Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych (odpowiedź na colr.ins.001.02)
colr.mrl.001.03Stan limitu transakcyjnego
colr.sts.002.01Status rejestracji zabezpieczenia klienta
reda.fin.002.01Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Komunikaty związane z obsługą limitu płatności
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
colr.mrl.002.02Stan limitu płatności dla intraday i EOD
colr.mrs.002.02Status limitu płatności (odpowiedź na colr.mrl.002.02)
Komunikaty związane ze zgłaszaniem transakcji do repozytorium EMIR i SFTR
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
secl.str.001.01Informacja o statusie raportowaniu transakcji (komunikat wysyłany w przypadku błędnego lub nieaktywnego kodu LEI)
auth.sts.001.01Status rejestracji zabezpieczenia klienta (odpowiedź na auth.mrg.001.01/02)
colr.ins.002.03Rejestracja zabezpieczenia klienta
auth.mrg.001.02Rejestracja zabezpieczenia klienta
Obsługa pożytków wynikających z zarządzania środkami pieniężnymi wniesionymi na zabezpieczenia
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
DGR*Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym

* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB
colr.sm2.001.01Informacja o wysokości pożytków (komunikat wysyłany jest na żądanie uczestnika po zakończeniu każdego miesiąca)

Komunikaty ISO20022
z obszaru funkcjonalnego: Clearing

Struktury wszystkich komunikatów ISO20022 z obszaru Clearing dostępne są na platformie MyStandards. Poniższa dokumentacja stanowi własność intelektualną SWIFT i jest publikowana na stronach KDPW za zgodą tej organizacji SWIFT © 2010 All rights reserved.

Aktualne wersje dokumentacji można znaleźć również na stronach: www.swift.com oraz www.iso20022.org.

Nagłówek komunikatów ISO20022
Business Application Header

Aktualną wersję dokumentacji nagłówka BAH można znaleźć na stronach: www.iso20022.org.

Nazwa komunikatuOpisPrzykład
Business Application Header head.001.001.01Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego