Limitowanie płatności - KDPW_CCP

Limitowanie płatności

Usługa dedykowana obsłudze limitu płatności wynikających z rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym dotyczy płatności śróddziennych wynikających z monitoringu transakcji (intraday) oraz płatności ustalonych w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej (end of day).

Więcej informacji
o usłudze