Ład korporacyjny - KDPW_CCP

Ład korporacyjny

Jako instytucja zaufania publicznego KDPW_CCP stosuje przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowiące zbiór norm określających relacje instytucji nadzorowanych, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego, kluczowych systemów oraz organów statutowych.