Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających

W wyniku przeglądu stosowanych metodyk zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia zmian w przyjętych regulacjach KDPW_CCP oraz zaimplementowanych algorytmach obliczeniowych wartości funduszu. Najważniejsze zmiany, które wymagają wprowadzenia zmian po stronie uczestników rozliczających, wynikają z konieczności agregacji przez KDPW_CCP ekspozycji uczestnika na poziomie kodu LEI w związku z dopuszczoną w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP możliwością prowadzenia działalności przez uczestnika rozliczającego pod wieloma indywidualnymi kodami uczestnika w ramach jednego funduszu.

Główne zmiany, jakie wprowadza projekt to: 
  • uczestnictwo w funduszu instytucji wyróżnionej kodem LEI,
  • zmiany w obliczeniach wartości funduszu i udziałów uczestników,
  • obowiązek złożenia przez uczestnika rozliczającego oświadczenia wskazującego kod uczestnika regulującego wpłaty do odpowiedniego funduszu,
  • codzienna aktualizacja funduszu i brak depozytu dodatkowego,
  • zmiana minimalnej wartości wpłaty do odpowiedniego funduszu.

Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających - podręcznik użytkownika
Zmiana komunikatu colr.sgf.002.02
Ostatnia aktualizacja:25-09-2019 Do góry