Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty XML

Poniżej załączona została dokumentacja zawierająca wykaz formatów i struktur dokumentów elektronicznych obowiązujących w stosunkach pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami w tym przedstawiająca zasady budowy, opis funkcjonowania i strukturę komunikatów XML do obsługi zdarzeń w systemie rozliczeń transakcji OTC. Są to:

  • komunikaty XML udostępniane uczestnikom przez KDPW_CCP w wyniku przeprowadzania procesu rejestracji transakcji OTC z platform konfirmacji i rozliczeń tych transakcji w systemie - komunikaty wychodzące z systemu bezpośrednio po rejestracji transakcji lub w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej, zawierające informacje dotyczące: statusu transakcji przyjętej do rozliczenia, wartości wymaganych i złożonych zabezpieczeń, naliczenia zobowiązań wobec funduszu zabezpieczającego;
  • komunikaty XML wymieniane pomiędzy uczestnikami i KDPW_CCP, w szczególności w celu realizacji zapytania uczestnika o wpływ nowej transakcji na stan zabezpieczeń, złożenia/wycofania zabezpieczenia w papierach wartościowych, złożenia propozycji otwarcia pozycji oraz ofert zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji w ramach przeprowadzanej obsługi zamykania pozycji na żądanie, rejestracji/zamknięcia konta w systemie, przeprowadzenia „aukcji” (operacji automatycznego zamykania pozycji) w procedurze obsługi niewypłacalności, ustanowienia limitów w systemie.

Przygotowane zestawy komunikatów XML w kompletny sposób odzwierciedlają funkcjonalności realizowane przez system kdpw_otc.
Możliwość odczytu komunikatów XML udostępnianych z systemu kdpw_otc gwarantuje uczestnikom bieżące monitorowanie procesu rozliczeń transakcji rozliczanych przez danego uczestnika, natomiast możliwość generowania komunikatów XML dostarczanych do systemu KDPW_CCP pozwoli w szczególności na monitorowanie stopnia wykorzystania przyznanych limitów, efektywne zarządzanie aktywami wnoszonymi na zabezpieczenia i zestawem kont wykorzystywanych w procesie rozliczeń oraz ustanawianie limitów ograniczających aktywność na poszczególnych kontach.

Zasady budowy i przekazywania komunikatów xml 

Lista komunikatów xml wykorzystywanych w systemie kdpw_otc
Nazwa skrócona Diagram Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Xsd Przykład
acmt.rqa.002.02 Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego      
acmt.rqc.001.03 Instrukcja dotycząca NKK      
acmt.rqc.002.01 Identyfikator klienta na innych platformach      
acmt.sta.002.02 Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego      
acmt.stc.001.03 Status instrukcji dotyczącej NKK      
acmt.stc.002.01 Status przyjętego komunikatu z identyfikatorami klienta na innych platformach      
B.1   admi.err.001.01 Błąd formalny      
    colr.ins.001.02 Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia        
    colr.ins.002.03 Rejestracja zabezpieczenia klienta      
    colr.mrg.003.02 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC      
    colr.sgf.002.03 Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego – OTC    
    colr.sm1.002.03 Raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP      
    colr.sm2.001.01 Informacja o wysokości pożytków      
    colr.sts.001.03 Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia          
    colr.sts.002.01 Status rejestracji zabezpieczenia klienta      
    otcd.ntf.001.01 Powiadomienie z rynku OTC      
A.2 9 auctionDetail     AuctionDetail                    
A.1 9 auctionNotification     AuctionNotification        
A.6 9 auctionResult     AuctionResult          
A.5 9 auctionTimeout     AuctionTimeout      
E.3 11/12 automaticTerminationSummary     AutomaticTerminationSummary          
N.2 1/4 clearingMemberStatus     ClearingMemberStatus      
T.2 10 onDemandTerminationResponse     OnDemandTerminationResponse      
T.3 10 onDemandTerminationResult     OnDemandTerminationResult      
N.1 4/9/14 participantNotification     ParticipantNotification                    
E.1 11/12 positionBalanceSettlements     PositionBalanceSettlements          
Z.1 11 externalReport     ExternalReport    
    Daily Variation                            
    New Trades  
    Settled Trades  
    Payments  
    Coupons fixing  
    NPVperLeg  
    otcd.rqi.001.01 Instrukcja obsługi rynku OTC      
U.1 3 accountMaintenanceRequest     AccountMaintenanceRequest        
A.3 9 auctionQuoteRequest     AuctionQuoteRequest        
Z.2 executeReportRequest     ExecuteReportRequest        
    executeReportCashflows  
    executeReportRepo  
    executeReportTrades  
W.1 8 hypotheticalPortfolioRequest     HypotheticalPortfolioRequest            
T.4 10 onDemandTerminationAcceptance     OnDemandTerminationAcceptance      
T.1 10 onDemandTerminationRequest     OnDemandTerminationRequest      
    otcd.rsi.001.01 Status realizacji instrukcji obsługi rynku OTC      
U.2 3 accountMaintenanceResponse     AccountMaintenanceResponse      
A.4 9 auctionError     AuctionError      
T.2 10 onDemandTerminationResponse     OnDemandTerminationResponse          
N.1 8 participantNotification     ParticipantNotification        
Z.3 externalReport     ExternalReport      
    cashflows  
    repo  
    trades  
   

DGR*
Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC.
Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym


 
   
secf.ins.001.01 Instrukcja konfirmacyjna        
secf.sts.001.01 Status instrukcji konfirmacyjnej    
secl.str.001.01 Informacja o raportowaniu transakcji      

* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB

Zmiany komunikatów
Ostatnia aktualizacja:19-04-2021 Do góry