Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kanały komunikacji elektronicznej

Komunikację elektroniczną pomiędzy systemem kdpw_otc, a uczestnikami  w zakresie wymiany oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej (w określonym formacie lub w określonej strukturze) organizuje i zapewnia KDPW. 

Do komunikacji z uczestnikami służą odseparowane Systemy Wymiany Informacji (SWI), składające się z trzech kanałów komunikacji elektronicznej o różnej funkcjonalności. Opis kanałów komunikacji elektronicznej oraz zasady ich wykorzystywania opisane są na www.kdpw.pl

Wybór kanału komunikacji elektronicznej z systemem kdpw_otc
Uczestnik podejmuje decyzję co do sposobu wymiany komunikatów pomiędzy własnym rozwiązaniem IT a systemem kdpw_otc na podstawie dokumentacji KDPW i wymagań własnych. 

Dostępne są następujące kanały komunikacji elektronicznej:
  • ESDK: Elektroniczny System Dystrybucji Komunikatów, dedykowany do zautomatyzowanej wymiany komunikatów XML z system kdpw_otc więcej
  • ESDI/WEB: Elektroniczny System Dystrybucji Informacji, dedykowany do manualnej wymiany komunikatów XML, posiadający mechanizmy automatyzacji więcej

Uwaga!
Uczestnicy, którzy obecnie korzystają z kanałów komunikacji elektronicznej do komunikacji z systemem kdpw_stream, powinni do komunikacji z systemem kdpw_otc zawrzeć Aneks nr 2 do Porozumienia SWI
Użytkownicy systemu kdpw_otc nie będący dotychczas uczestnikami KDPW ani KDPW_CCP powinni zawrzeć
Porozumienie SWI.
Zawarcie Porozumienia SWI jest jednoznaczne z otrzymaniem od KDPW zestawu certyfikatów elektronicznych, służących do składania podpisów elektronicznych pod przesyłanymi komunikatami.
Wzory dokumentów dot. systemu SWI dostępne są na www.kdpw.pl.
Ostatnia aktualizacja:25-06-2015 Do góry