Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

W ramach usługi OTC_clearing, w pełni odpowiadającej na wynikający z regulacji europejskich obowiązek rozliczeniowy, KDPW_CCP jako centralny kontrpartner (CCP) oferuje:
 • rozliczanie dla instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz transakcji
  typu
  repo z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej,
  Nowacja powoduje wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki wynikające z transakcji przyjętej do rozliczenia - KDPW_CCP staje się stroną zobowiązaną bezpośrednio wobec uczestnika będącego stroną rozliczenia (transakcja pierwotna wygasa), zapewniając tym samym swoim uczestnikom obrotu, wyższe od dotychczasowego, bezpieczeństwo wykonywania transakcji, zgodne z międzynarodowymi standardami.

 • pośredniczy w rozrachunku środków wynikającym z tych rozliczeń,
 • zarządza ryzykiem zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, w tym przede wszystkim w pełnej zgodności z rozporządzeniem EMIR,
 • zarządza środkami wnoszonymi przez uczestników rozliczających na zabezpieczenie, 
 • bez dodatkowych obciążeń finansowych  raportuje rozliczone transakcje do repozytorium transakcji KDPW_TR.
 • Ostatnia aktualizacja:31-12-2018 Do góry