Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Repo

Kompleksowa obsługa transakcji repo, buy-sell-back i sell-buy-back (zwane dalej: transakcje repo) w KDPW_CCP odbywa się w ramach kdpw_otc - systemu rozliczeń dedykowanego dla transakcji zawieranych w obrocie niezorganizowanym.

Transakcje repo to umowy ustalone na podstawie instrukcji rozliczeniowej, spełniające standardowe warunki określone w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC, ustalone na podstawie instrukcji rozliczeniowej w rozumieniu Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), składające się z transakcji otwierającej i transakcji zamykającej, na podstawie których jedna strona przenosi własność określonych papierów wartościowych w rozumieniu ww. regulaminu, a następnie je odkupuje, zaś druga strona uiszcza zapłatę za te papiery wartościowe, a następnie zwrotnie przenosi własność tych papierów wartościowych.

W ramach usługi KDPW_CCP wspólnie z największymi polskim bankami:
  • wypracowało model rozliczeń i gwarantowania transakcji OTC,
  • przygotowało system rozliczeń tych transakcji,
  • uruchomiło Platformę Konfirmacji dla transakcji repo, dostępną dla uczestników rozliczających KDPW_CCP, działających w obszarze OTC.
Transakcje repo przyjmowane do rozliczeń podlegają nowacji, co oznacza, że KDPW_CCP od momentu przeprowadzenia nowacji staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego z transakcji.

Transakcje repo przyjęte do rozliczeń w KDPW_CCP są objęte wielostopniowym systemem gwarantowania rozliczeń, zapewniającym skuteczny rozrachunek transakcji repo także w przypadku niewypłacalności kontrahenta. System gwarantowania rozliczeń transakcji OTC stanowią przede wszystkim indywidualne depozyty zabezpieczające, środki funduszu zabezpieczającego OTC oraz kapitał własny izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Przebieg procesu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP
Przebieg procesu rozrachunku transakcji repo w KDPW

Ostatnia aktualizacja:11-06-2015 Do góry